تجمع دانشجویان مقابل دانشگاه تهران به‌ مناسبت روز دانشجو و برخورد ماموران سرکوبگر انتظامی/ تجمع دانشجویان تربیت معلم + فیلم