تجمع غارت‌شدگان بدر توس مقابل استانداری رژیم در مشهد+فیلم

۱۳۹۸/۲/۲۴

مشهد.تجمع غارت شدگان بدر توس مقابل استانداری رژیم

روز سه‌شنبه ۲۴اردیبهشت ۹۸غارت‌شدگان مؤسسه بدر توس زیرمجموعه کاسپین وابسته به سپاه در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت‌شدگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

بدر توس(کاسپین)چهار سال در بدری و عدم پرداخت پول

کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

اسلامو پله کردند مردمو ذله کردند

سکوت هر رسانه حمایت دزدیه

تا پول ما به باده هر روز همین بساطه

غارت‌شدگان شعار می‌دادند:

دستهای پشت پرده هر کاری خواسته کرده

مدیران کاسپین عوامل دزدیند

حتی اگر بمیرم حقمو پس می‌گیرم

کاسپین کثافت پولها را کرده غارت

دستهای پشت پرده پولها را غارت کرده