تجمع غارت‌شدگان کاسپین رشت و مشهد: با شعار "جهانگیری حیا کن، سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن"- سه شنبه ۹ بهمن + فیلم

۱۳۹۷/۱۱/۹

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در رشت امروز سه‌شنبه ۹بهمن ۹۷ در مقابل این مؤسسه غارت شده، خطاب به جهانگیری معاون آخوند روحانی که به سوریه سفر کرده و وعده بازسازی آنجا را داده است شعار دادند:

"جهانگیری حیا کن، سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن"

دولت مافیا مرگ به پیوندتان

حقمو من می گیریم اگر که من بمیرم

قانون ما اینه دزدها پولا را بردن جرم به ما چسباند

نه قاضی نه دولت نیستند بفکر ملت

غارت شده کاسپین هستیم تا پول را نگیریم دست بردار نیستیم

خواسته ما اینه دزد خونه ها بسته شند

مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد

محکمه عدالت کرو کور و لال شدن با دزدها همدست شدن

فریاد فریاد از این همه بی داد

بدست بانک مرکزی غارت ملی شدیم

اعتراض غارت شدگان کاسپین در رشت داخل این موسسه به مجریان و عوامل رژیم در موسسه:


غارت شدگان کاسپین مشهد مقابل مقابل شعبه هاشمیه، امروز سه شنبه ۹ بهمن تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان شعار میدادند:

دست های پشت پرده با پول ما چه کرده

فریاد یا محمدا نمیرسند به داد ما