تخریب ۵تیر برق پمپاژ توسط کشاورزان خشمگین

تخریب تیر برق - آرشیو

1397/01/29

کشاورزان منطقه کوه ارگشت، در استان اصفهان در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف آب و ندادن حقابه عصر روز سه‌شنبه 28فروردین97، پنج تیر برق پمپاژ آب زاینده رود را که به‌جای بردن آب به زمینهای کشاورزان، آب زاینده رود را به قسمتهای دیگر منتقل می‌کرد، تخریب کردند.

به‌دنبال آن رژیم مزدوران سرکوبگر خود را به این منطقه گسیل کرد.

کوه ارگشت در منطقه 15و در نزدیکی خوراسگان و شهرضا و سده (در استان اصفهان) واقع شده است.