تخریب ۵شیرفلکه آب پمپاژ زاینده رود توسط کشاورزان معترض

1397/02/01

کشاورزان دهستان شاتور در استان اصفهان روز جمعه 31فروردین در اعتراض به ندادن حقابه و سرکوب کشاورزان، برای سومین بار تأسیسات پمپاژ زاینده رود را تخریب کردند. کشاورزان معترض این بار 5شیرفلکه آب پمپاژ زاینده رود که آب را به مسیرهایی بجز مسیر کشاورزی پمپاژ می‌کرد، تخریب کردند.

روز سه‌شنبه 28فروردین نیز کشاورزان خشمگین منطقه کوه ارگشت در استان اصفهان نیز در اعتراض به ندادن حقابه، پنج تیر برق پمپاز آب زاینده رود را، تخریب کردند.