تلگراف:‌ ترامپ و امکان مقابله ناگزیر با رژیم یاغی ایران

1397/02/02

روزنامه تلگراف چاپ انگلستان طی مقاله‌یی نوشت: بعید است که حمله به سوریه آخرین موردی باشد که دونالد ترامپ احساس می‌کند مجبور است در خاورمیانه مداخله نظامی کند. برعکس، با توجه به این‌که یک رژیم یاغی دیگر هم هست یعنی رژیم ایران که در منطقه خط خود را می‌رود تقریباً بدیهی است که دولت دونالد ترامپ خود را به‌نحوی در رویارویی با آخوندها در آینده خیلی نزدیک ببیند. منازعه سوریه شاید بهترین نمونه است که چگونه تهران از آشوبهای سیاسی بیشتر به نفع خود بهره‌برداری می‌کند.

تهران از اتحادش با رژیم اسد برای ایجاد دولتی در دولت در سوریه استفاده می‌کند درست مانند آنچه در کشور همسایه‌اش لبنان در سالهای 1980 انجام داده است و حزب‌الله را ایجاد کرد.

تلگراف با اشاره به خروج احتمالی دونالد ترامپ از برجام افزود: ‌رژیم ایران لازم است مواظب گام بعدی خود باشد.