تیراندازی مأموران اطلاعات به یک تیم از مجاهدین در اهواز


1397/02/11

طلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران

صبح امروز یک تیم از مجاهدین در حوالی شرکت نفت در اهواز به هنگام نصب پلاکاردهای روز کارگر، مورد حمله نیروی انتظامی و سپس تعقیب و تیراندازی مأموران اطلاعات قرار گرفت.

از مجاهدین دو نفر مجروح شدند. حال یکی از مجروحان که گلوله‌ها به ناحیه قلب و پای او اصابت کرده وخیم گزارش‌شده است.

سازمان مجاهدین خلق ایران

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷