حمایت زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از اعتراضات کارگران فولاد اهواز

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

حمایت زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از اعتراضات کارگران فولاد اهواز

زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند، در زندان گوهردشت کرج، با اعلام حمایت از اعتراضات کارگران فولاد اهواز و محکوم کردن بازداشت جمعی از آنان، نوشت: این چنگ و دندان نشان‌دادن آخوندها نشانه اوج استیصال و ضعف و زبونی آخوندهای جنایتکار است. لذا ضمن حمایت از اعتصاب و اعتراضات فولادگران قهرمان و دیگر اصناف و اقشار و ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران زحمتکش فولاد و بیان این‌که وقتی رژیم ضدبشری در آستانه سرنگونی قرار دارد و در حالی که نه می‌تواند و نه می‌خواهد به مطالبات حق‌طلبانه و آزادیخواهانه ما مردم ایران از هر صنف و قشری پاسخ دهد و تنها راه را در سرکوب و فشار و زندانی کردن کارگران و معلمان؛ کامیون‌داران و دانشجویان تشخیص داده است. بر ماست که همه با هم دست در دست هم نهیم و در حمایت از کارگران دستگیره شده فولاد و معلمان و کامیون‌داران برخیزیم و یکصدا خواهان سرنگونی این حاکمان ظلم و ستمگر و دشمن ایران و ایرانی شویم.

وی در در پایان می‌افزاید:ما می‌توانیم و باید حق حاکمیت مردم بر مردم و تساوی حقوق زن و مرد در همه شئون آن و آزادی بیان و اندیشه را که در برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران فردا و آزاد قید شده را از آخوندهای غاصب پس بگیریم.

من اگر برخیزم - تو اگر برخیزی - همه بر می خیزند

مرگ بر اصل ولایت فقیه-زنده باد آزادی

پیروز باد ارتش آزادیبخش ملی ایران

گسترده باد کانونهای شورشی قیام

درود بر رجوی