حمله یک جوان معترض به خودروی عضو مجلس در تهران

1397/01/29

ظهر روز چهار شنبه ۲۹فروردین ۹۷یک جوان معترض، با میل گرد به خودروی یک عضو مجلس ارتجاع از سبزوار که مقابل مجلس پارک شده بود حمله کرد و شیشه‌های خودرو را شکست.

رمضانعلی سبحانی‌فر عضو مجلس ارتجاع با تأیید این حمله گفت: پس از پایان جلسه علنی مجلس جوان معترضی به خودروی من که مقابل مجلس پارک بود حمله کرد و به آن آسیب رساند که در اثر این حمله شیشه‌های جلوی خودرو شکست.

وی افزود:‌این جوان توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.