حکم زندان سه تن از بازداشت‌شدگان قیام دی ماه در قم

1397/02/02

دستگاه قضاییه رژیم آخوندی برای سه تن از جوانان بازداشت شده در جریان قیام سراسری دی ماه 96 در قم حکم صادر کرد. بنا‌به گزارشهای منتشر شده بیدادگاه رژیم در قم فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی را به ترتیب به ۲سال، ۱۰سال و ۲سال حبس محکوم کرد.

رژیم ضدبشری آخوندی در جریان قیام دی ماه سال 96 بیش از هشت هزار نفر در شهرهای مختلف بازداشت کرد. برخی از دستگیر ‌شدگان در زیر شکنجه به‌شهادت رسیدند که رژیم آخوندی وقیحانه مدعی شد آنها در زندان خودکشی کرده‌اند.