خامنه‌ای: «هر گونه جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است»

خامنه‌ای در صحبت با کارکنان وزادت بدنام اطلاعات

1397/01/29

امروز 29بهمن۹۷به موازات برگزاری روز ارتش با شرکت روحانی، علی خامنه‌ای هم با مقامها و کارکنان وزارت بدنام اطلاعات هم دیدار داشت و برای آنها سخنرانی کرد. چیزی که در حرفهای امروز خامنه‌ای خیلی جلب نظر می‌کرد بحران و جنگ باندی است که در وزارت اطلاعات جریان دارد. در همین رابطه خامنه‌ای ضمن تعریف و تمجید زیاد از این عناصر منفور، چند بار با بیانهای مختلف به این موضوع اشاره کرد و از جمله گفت:‌ « وزارت اطلاعات و همه کارکنان آن باید همواره صددرصد انقلابی بمانند و انقلابی حرکت کنند».

روشن است که « انقلابی» بمانند، یعنی در خط من باید باشند. خامنه‌ای بعد اضافه کرد:

«وزارت اطلاعات باید تابع سیاستهای نظام باشد و در همه جای دنیا، دستگاههای اطلاعاتی تابع سیاستهای نظامِ حاکم بر کشورها هستند».

و باز هم در جای دیگری از حرفهایش صراحتاً‌ هر گونه باند بازی در وزارت اطلاعات را حرام دانست و گفت: «هرگونه جناح‌بازی در وزارت اطلاعات گناه است، گفتند: در وزارت اطلاعات یک جناح وجود دارد و آن، جناحِ انقلاب است».

با این‌که این موضوع خودش نکتة‌ بسیار مهمی است، اما چه بسا حرف اصلی خامنه‌ای در این دیدار نباشد. قاعدتاً حرف اصلی ولی‌فقیه نظام در این شرایط باید تعیین تکلیف رژیم در مورد ضرب‌الاجل آمریکا در رابطه با برجام است و این‌که به شروطی که تعیین شده تن می‌دهد یا نه؟