دونالد ترامپ: در ایران هر هفته شورش و اعتراض است

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۱۲دی ۹۷ در پایان جلسه با کابینه خود در کاخ سفید گفت: رژیم ایران به‌دلیل سیاست‌های من مشکلات زیادی دارد. حالا هر روز در شهری شاهد اعتراض هستند. در ایران هر هفته شورش است و در هر شهری بزرگتر از قبل اعتراض شکل می‌گیرد و ارزش پول ملی آنها از بین رفته و حسابی به دردسر افتاده‌اند.

رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد: ۱۹ماه پیش که من سرکار آمدم رژیم ایران یک وضعیتی داشت و الآن در وضعیت دیگری است. من با برهم زدن آن توافق بد اتمی، ایران را وارد وضعیتی دیگر کردم.

دونالد ترامپ در رابطه با دخالتهای رژیم ایران در یمن و سوریه گفت: رژیم ایران داشت حسابی در سوریه و یمن جا باز می‌کرد، پول نقدی که دولت اوباما به آنها داد باعث تقویت آنها شده بود. اگر توافق اتمی استمرار می‌یافت، آنها تا الآن بمب اتمی خود را ساخته بودند و در خاورمیانه قدرتمند می‌شدند.

وی ادامه داد: آقای اوباما آنوقت به آنها ۱۵۰میلیارد دلار پول داد. یعنی یک و هشت دهم میلیارد به‌صورت نقد داد و من هنوز دارم دنبال می‌کنم که چطور یک و ۸دهم میلیارد دلار نقد به ایران فرستاده شد. یعنی بارهای بزرگی از هواپیما که پول نقد بودند، پول نقد از ۵کشور متفاوت. چرا از ۵کشور؟ زیرا ما به اندازه مکفی این میزان پول نقد نداشتیم تا به آنها این میزان نقد را بدهیم. بنابراین مجبور بودند از پول نقد سایر ارزها هم استفاده کنند. این دلیل واقعی بوده است.