سخنگوی مجاهدین: اگر آخوندها این‌قدر دزد و چپاولگر نبودند، ایران ماتم‌زده اکنون این‌چنین دستخوش فجایع زیست محیطی نبود

۱۳۹۸/۱/۶

موضعگیری سخنگوی مجاهدین درباره نقش سیاستهای مخرب زیست محیطی رژیم آخوندی

فضیحت خرابکاریهای رژیم آخوندی و سیاست‌های مخرب زیست محیطی آن در ۴۰سال گذشته به حدی است که رژیم که بهتر از هر کس از کارنامه سیاه خود آگاه است، در ماجرای سیل شیراز شتابان برای بستن دهانها اعلام کرد که دادستان ارتجاع در شیراز پرونده‌ای برای رسیدگی به این موضوع باز کرده و می‌گوید: بررسیهای اولیه نشان می‌دهد که «لایروبی» در مسیر سیل انجام نشده است.

سخنگوی مجاهدین در این باره گفت:

همه می‌دانند که لایروبی کردن مسیرهای سیلاب کمترین چیزی است که رژیم و دوایر حکومتی باید انجام می‌دادند اما دزدیها و چپاولها جایی در این رژیم برای حداقلها هم که با جان و مال مردم مرتبط است باقی نمی‌گذارد.

کما این‌که مردم شیراز به‌خوبی آگاهند که مسیر رودخانه خشک در کنار دروازه قرآن در همان دولت آخوند خاتمی که مدعی اصلاحات بود، برخلاف همه ضوابط شهرسازی و زیست محیطی به خیابان تبدیل شد و شمه‌ای از پرونده دزدیها و زمین خواری جیره‌خواران حکومتی در این خصوص در اوایل دهه ۸۰ فاش شد.

در ساختار سنتی شهری در شیراز مسیر رودخانه خشک، مسیر عبور و تخلیه سیلاب بوده‌ اما در رژیم آخوندی، کارگزاران رژیم زیر پوش خیابان سازی و آسفالت تا توانستند دزدی و چپاول کردند و زمینها را به بهانه‌های مختلف تصاحب یا به نام افراد خانواده‌شان نمودند.

سخنگوی مجاهدین افزود: مردم شیراز و عموم مردم ایران به‌روشنی می‌دانند که اگر آخوندها این‌قدر دزد و چپاولگر نبودند، ایران ماتم‌زده اکنون اینچنین دستخوش فجایع زیست محیطی و خسارت و تلفات نبود.

همه می‌دانند که جنگل دزدی و کوه دزدی و سرقت مسیل و نقض ضوابط اولیه شهرسازی و جاده کشیهای شهری و روستایی، عامل اصلی فاجعه در این ابعاد است. در غیراینصورت اگر آخوندها کمر به‌قتل‌عام محیط‌زیست و مسیرهای سنتی سیل نمی‌بستند، بلاشک مردم ایران از فواید بارندگی استفاده می‌کردند. اما رژیم می‌کوشد به‌گونه‌یی اسرارآمیز فاجعه را به حوادث ناگهانی و خشم طبیعت و وقایع غیرمترقبه نسبت بدهد.

سخنگوی مجاهدین تأکید کرد: هیچ چیز غیرمترقبه‌ای جز ننگ رژیم ضدبشری آخوندی در ایران یعنی قتل‌عام منابع انسانی و محیط طبیعی این میهن توسط آخوندهای دزد و غارتگر و پاسدارانشان در کار نیست.

درست به همین دلیل مردم و محیط‌زیست ایران‌زمین تنها با سرنگونی این رژیم منحوس از یوغ ستم آخوندی رها می‌شوند.