سخنگوی مجاهدین:‌ ترفند ابلهانه آخوندی اطلاعاتی، افشای ایمیلهای جعلی اطلاعات آخوندها به نام مسئولان مجاهدین

  • ۱۳۹۷/۱۱/۲۵

سخنگو مجاهدین - افشای ترفند ابلهانه آخوندی اطلاعاتی

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم ایمیلهای جعلی اطلاعات آخوندها را که به نام مسئولان مجاهدین خطاب به شماری از هواداران است، فاش کرد.

در این ایمیلهای جعلی، از جمله یک ایمیل مشابه ایمیل ابوالقاسم رضایی با امضای حبیب، از هواداران درخواست پول و اطلاعات و حتی اقدامات تروریستی شده است.

سازمان مجاهدین از هموطنان خواست مفاد ایمیلها و درخواستها و موضع‌گیریهای مشکوک را با دفاتر مجاهدین و نمایندگیهای شورا در میان بگذارند.

سخنگوی مجاهدین: ترفند ابلهانه آخوندی اطلاعاتی منتهای درماندگی و عجز دشمن ضدبشری را نشان می‌دهد. رژیمی که به‌رغم همه ژستهای مربوط به ثبات و ماندگاری، بی‌ دنده و ترمز به رخ می‌کشد که ۲۲بهمن رسید و هنوز سرنگون نشده است!