سخنگوی مجاهدین: دنیا دیگر فاشیسم دینی و تروریسم افسارگسیخته آخوندها را تحمل نمی‌کند

۱۳۹۷/۱۰/۱۹

jتوئیت سخنگوی مجاهدین

جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم آخوندی در واکنش به تحریم معاونت امنیت وزارت اطلاعات آخوندها و دو تن از سرکردگان این وزارتخانه توسط اتحادیه اروپا به‌خاطر توطئه‌های تروریستی رژیم در خاک اروپا به سوزوگداز علیه مجاهدین پرداخت.

ظریف درباره این تحریم که رسانه‌های حکومتی آن را ا«قدامی خصمانه» توصیف کردند در توئیتی نوشت: «اروپاییها از جمله دانمارک، هلند و فرانسه به سازمان مجاهدین... پناه داده‌اند. متهم کردن ایران باعث مبرا شدن اروپا از مسئولیت‌شان در پناه دادن به تروریستها نمی‌شود».

سخنگوی مجاهدین در توئیتی گفت: ظریف سرخورده از تحریمهای اتحادیه ‌اروپا با نشخوار اتهامات و اخبار جعلی قرن گذشته علیه مجاهدین خود را دلداری می‌دهد. لیسیدن چنگالهای خونین آخوندهای درنده‌خو فقط بر خشم و نفرت مردم ایران می‌افزاید. دنیا دیگر فاشیسم دینی و تروریسم افسارگسیخته آخوندها را تحمل نمی‌کند.