سی و دومین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز/حمایت دانشجویان تربیت مدرس تهران و علوم پزشکی همدان

۱۳۹۷/۰۹/۲۰

سی و دومین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و بیست و چهارمین روز تجمع آنان امروز سه‌شنبه ۲۰آذر ۹۷از مقابل استانداری خوزستان شروع شد. کارگران بنرهایی در دست دارند که روی آن نوشته شده است کارگران بیدارند از استثمار بیزارند.

کارگران کفن پوش در مقابل مسجد جزایری نماینده ولی فقیه ارتجاع در اهواز شعارهایی علیه ظلم و بیداد رژیم آخوندی سردادند.

اعتصاب کارگران فولاد اهواز-شعار کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد

اهواز. تظاهرات کارگران فولاد۲۰آذر ۹۷

حمایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از کارگران فولاد اهواز.

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

تصاویری از حمایت دانشجویان تربیت مدرس تهران از کارگران و معلمان اعتصاب کننده

حمایت دانشجویان تربیت مدرس از کارگران و معلمان اعتصاب کننده