شلیک گاز اشک آور و بازداشت معلمان و فرهنگیان توسط نیروهای سرکوبگر در اصفهان + فیلم

۱۳۹۷/۱۰/۷

نیروهای گارد ضد شورش رژیم امروز پنجشنبه ۶دیماه۹۷ در وحشت از گسترش اعتراض معلمان شماری از آنان را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی به منظور ممانعت از تجمع معلمان و فرهنگیان در اصفهان، اقدام به شلیک گاز اشک آور در بین تجمع کنندگان کردند.

رژیم آخوندی با این تشبثات قصد دارد مانع تجمع و تظاهرات معلمین و فرهنگیان بجان آمده بشود.

لازم به توضیح است که قبل از شروع تجمع فرهنگیان، رژیم آخوندی گله های نیروهای ضدشورش خودش را در منطقه مستقر کرده بود.

فرهنگیان شاغل و بازنشسته اصفهان امروز پنجشنبه ۶دی۹۷ در خیابان هشت بهشت مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع بر اساس فراخوان قبلی در اعتراض به پایین بودن حقوق و به‌منظور آزادی معلمین زندانی و همسان سازی حقوق بازنشستگان و سایر مطالبات‌شان صورت گرفته است.

رژیم آخوندی در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی، نیروهای ضدشورش خود را در صحنه مستقر کرده بود.