ضرب‌وشتم یک جوان در انزلی به بهانه آخوند‌ساخته بدحجابی همسرش +فیلم

روز سه‌شنبه۴اردیبهشت۹۷مزدوران راهنمایی و رانندگی رژیم در بندر انزلی مرد جوانی را به جرم آخوندساخته بدحجابی همسرش، در میدان کارآموزی این شهر زیر ضربات مشت و لگد قرار دادند.


ضرب و شتم جوان در انزلی