علت آشفته‌گویی آخوندها

  • ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

پیام‌های متناقض به همسایگان نتیجه ضربات دریافتی آخوندها!

روحانی اخیراً در سفر به بندر لنگه گفت: «کشور‌هایی هستند که... روابط خوبی با ما دارند، یکی دو کشور هم هستند که متأسفانه روابط صمیمی ندارند».

ظریف نیز هفته گذشته گفته بود: «روابط ما با... پاکستان، عراق و برخی کشورهای خلیج‌فارس بی‌نظیر است و ما این روابط را با عربستان و امارات (هم)‌ می‌خواهیم».

اما کمی بعد پاسدار جعفری در اصفهان برای همسایگان خط‌ و نشان کشید و گفت: «دولت‌های خائن عربستان و امارات بدانند صبر ج. ا. به‌سر آمده و ما دیگر... تحمل نخواهیم کرد... ما انتقام خواهیم گرفت... ما... می‌خواهیم دست ما را برای انتقام، بیش از گذشته باز بگذارند».

پاسدار جعفری پاکستان را هم مخاطب قرار داده و گفت:

«دولت پاکستان نیز بداند که باید هزینه حمایت از جیش‌العدل را بپردازد و بی‌شک این هزینه بسیار سنگین خواهد بود»!

در همان مراسم پاسدار رحیم‌صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای نیز ضمن تهدید پاکستان و عربستان گفت: «‌این گروهک‌ها از سوی برخی از کشورها... که ولیعهد آنها هم‌اکنون در پاکستان است، تأمین مالی می‌شوند. نیروهای مسلح ما برای سرکوب... این تروریست‌ها... به رسالت انقلابی خود عمل (می)‌کنند».

علت این‌ همه آشفته‌گویی را البته خامنه‌ای بیان کرد و با اشاره به ضربات سیاسی اخیری که نظامش در ورشو و مونیخ دریافت کرده گفت: «این جنجالها نباید دل فلان مسئول را خالی یا فلان جوان را دچار خطا کند»!