فراخوان به گنجاندن وزارت اطلاعات در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و محاکمه مأموران آن

  • ۱۳۹۷/۰۸/۲۸

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که اعمال تحریم علیه رژیم ایران به‌خاطر دست داشتن در اقدامهای تروریستی در دانمارک و فرانسه را مورد بررسی قرار دهد.

اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل فاشیسم دینی حاکم بر ایران الزام اجتناب‌ناپذیر مقابله با تروریسم دولتی است. از این رو مقاومت ایران خواهان نامگذاری وزارت اطلاعات آخوندها به‌عنوان یک موجودیت تروریستی و محاکمه عوامل و دیپلماتهای رژیم است که مسئولیت مستقیم توطئه‌های تروریستی در آلبانی، فرانسه، آمریکا و دانمارک (به ترتیب در مارس، ژوئن، اوت و سپتامبر ۲۰۱۸) را به‌عهده‌ دارد. دیپلمات-تروریستها و مأموران و مزدوران رژیم آخوندی باید محاکمه و مجازات شوند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی قدس آن بزرگترین ماشینهای صدور تروریسم دولتی در جهان امروز هستند.

چند دهه سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران و همه امتیازهای اقتصادی و سیاسی که طی سالیان گذشته به این رژیم داده است، تنها باعث تشویق آن به تشدید صدور تروریسم، نقض حقوق‌بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸آبان ۱۳۹۷(۱۹نوامبر ۲۰۱۸