فراخوان مشترک سه گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل‌متحد به توقف اعدام زندانی سیاسی رامین حسین‌پناهی

رامین حسین پناهی

1397/01/31

سه تن از گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل‌متحد طی بیانیهٴ مشترکی، به توقف اعدام رامین حسین‌پناهی زندانی سیاسی کرد توسط رژیم آخوندی فراخوان دادند و در بیانیهٴ مشترک خود، تأکید کردند حکم اعدام رامین حسین‌پناهی، به‌دنبال شکنجه او و یک محاکمه ناعادلانه، صادر شده و ما خواهان توقف آن هستیم.

گزارشگران ویژه ملل متحد در این بیانیه نگرانی عمیق خود را نسبت به اقدامات ضدانسانی رژیم، از جمله شکنجه، حبس انفرادی و منع این زندانی سیاسی از دسترسی به وکیل و رسیدگی پزشکی و همچنین اقدامات تلافی‌جویانهٴ حکومت آخوندی علیه خانوادهٴ رامین حسین‌پناهی، ابراز کرده‌اند.