فعالیت کانونهای شورشی به‌ مناسبت ۱۶آذر در شهرهای ایران

۱۳۹۷/۰۹/۱۶

فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای ایران - ۱۶ آذر

گزارشی از فعالیت کانونهای شورشی در شهرهای میهن اسیر، به‌ مناسبت روز دانشجو .

«ایران را پس می‌گیریم» - فعالیت در مسجد سلیمان، اصفهان، تهران و سمنان

اعضای کانون شورشی ۸۹۲مسجد‌سلیمان، به‌ مناسبت روز دانشجو، با در‌ دست گرفتن پوسترهای مریم رجوی و تراکتهای «دانشگاه سنگر آزادی – دانشجو، بپاخیز، قیام کن» در پیامی گفتند «دانشگاه سنگر آزادی، مرگ بر خامنه‌ای».

در اصفهان نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی با در دست گرفتن پوسترهای مریم رجوی و تراکت «مریم رجوی: دانشجویان عزیز، آزادی و پیروزی در دستان شماست» شانزده آذر را گرامی‌داشتند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی تهران نیز با در دست گرفتن پوسترهای مریم رجوی با زیرنویس «دانشجویان عزیز، کانونهای شورشی را در دانشگاهها گسترش دهید» این روز را گرامی داشتند.

در سمنان نیز اعضای شجاع یکی از کانونهای شورشی این شهر با دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای - دانشجوی زندانی آزاد باید گردد – دانشجو بردار است از دیکتاتور بیزار است – مرگ بر ظلم و ستم ایران را پس می‌گیریم – دانش‌آموز، دانشجو، کارگر، معلم اتحاد اتحاد» در ملا‌ عام و در اماکن مختلف سمنان، ۱۶آذر را گرامی داشتند.

گرامی‌داشت ۱۶آذر در تهران، کرج و قوچان

اعضای کانون شورشی ۹۲۲تهران نیز روز دانشجو را با تراکت « مریم رجوی: دانشجویان عزیز، آزادی و پیروزی در دستان شماست» گرامی‌داشتند. اعضای این کانون شورشی در پیامی گفتند « شانزده آذر، روز قیام دانشجو مبارک»، اعضای این کانون شورشی همچنین اقدام به نصب تراکتهایی با مضمون «نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد – تشکیل شوراهای مقاومت دانشجویی و کانونهای شورشی برای ادامه قیام تا پیروزی – کانونهای شورشی را در مدارس و دانشگاهها گسترش دهید – دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است» در اماکن مختلف تهران کردند.

در کرج نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر اقدام به چاپ و نصب پوسترهای مریم رجوی با زیرنویس «دانشجویان عزیز، پیروزی در دستان شماست» کردند.

اعضای کانون شورشی ۹۰۴قوچان نیز اقدام به نصب پلاکاردی حاوی تصویر و جمله «مریم رجوی: دانشجویان عزیز، فریاد آزادی خواهی، فریاد قیام و فریاد من براندازم را گسترش دهید» کردند.

دیوارنویسی در ارومیه، سمنان و بروجرد

اعضای یکی از کانونهای شورشی ارومیه نیز به‌ مناسبت ۱۶آذر اقدام به دیوارنویسی شعار «دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد» کردند

در سمنان نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر اقدام به دیوارنویسی شعارهای « دانشجو بپاخیز قیام کن – دانشگاه سنگر آزادی – دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» در اماکن مختلف سمنان کردند.

اعضای یکی از کانونهای شورشی بروجرد نیز با دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای ۱۶آذر روز دانشجو – دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» این روز را گرامی‌داشتند.

دیوارنویسی در لواسانات تهران، دورود، رشت، خرم‌آباد و اصفهان

در لواسانات تهران نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به دیوارنویسی شعار «۱۶آذر گرامی باد مرگ بر خامنه‌ای» کردند.

در دورود نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی دورود نیز در گرامی‌داشت ۱۶آذر اقدام به دیوارنویسی شعارهای « دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد – دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است» کردند.

در رشت نیز اعضای کانونهای شورشی این شهر اقدام به دیوارنویسی شعار «دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد» کردند.

در خرم‌آباد نیز اعضای کانون شورشی ۱۱۹به‌ مناسبت ۱۶آذر شعار « ۱۶دانشجوی زندانی آزاد باید گردد - آذر روز قیام دانشجو مبارک – مرگ بر ستمگر درود بر دانشجو - حمایت کانون شورشی ۱۱۹خرم‌آباد از دانشجوی زندانی» را دیوارنویسی کردند.

در اصفهان نیز اعضای کانونهای شورشی اقدام به پخش تراکتهایی با مضمون «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد – دانشجویان عزیز آزادی و پیروزی در دستان شماست» کردند.

بیشتر بخوانید:

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید