فعالیت کانون های شورشی ۲۷ فروردین - گرگان ،تهران ، تبریز + فیلم

نصب بنر مریم رجوی تبریز
نصب بنر مسعود رجوی - پل بعثت تهران
نصب بنر مسعود رجوی در گرگان
نصب بنر مسعود رجوی آذربایجان شرقی