قتل یک جوان اهوازی با شلیک مستقیم مأموران جنایتکار انتظامی

۲تیرماه ۹۸

مأموران جنایتکار نیروی انتظامی یک جوان از اهالی لشکرآباد اهواز را روز شنبه ۱تیر۹۸ به بهانه توجه نکردن به ایست نیروی انتظامی با شلیک گلوله به‌سر وی به‌قتل رساندند.

وی که حمزه سعدونی نام داشت، روز شنبه هنگام تردد با موتورسیکلت به‌قتل رسید.