قتل یک هموطن بلوچ توسط مأموران جنایتکار نیروی انتظامی

1397/02/02

مأموران جنایتکار نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه دوم اردیبهشت 1397 به سمت یک جوان هموطن بلوچ که گازوییل حمل می‌کرد، شلیک کرده و وی را به‌قتل رساندند.

وی که گل احمد براهویی نام داشت روز یکشنبه در جاده خاش – سراوان در حالیکه فقط حامل بار گازوییل برای درآوردن لقمه نانی برای خانواده‌اش بود، توسط مأموران جنایتکار نیروی انتظامی به‌قتل رسید.