لیست‌گذاری سپاه، بازتابها و واکنش‌ها

۱۳۹۸/۱/۱۹

سپاه تروریست

در‌پی اعلام تصمیم دولت آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی مهره‌ها و رسانه‌های رژیم از پیآمد این اقدام ابراز وحشت کرده‌اند.

امیرعلی ابوالفتح یک کارشناس حکومتی هراسان از معرفی سپاه پاسداران به‌عنوان یک گروه تروریستی گفت: «زمانی که یک گروه یا جماعتی به‌عنوان گروه تروریستی معرفی می‌شود دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی آمریکا وظیفه پیدا می‌کنند با این تروریستها مبارزه کنند و هر جا که آنها را یافتند یا به‌قتل برسانند یا دستگیر و مجازات کنند».

وی به حضور نیروی تروریستی قدس در کشورهایی مانند سوریه و عراق، اشاره وبا وحشت اضافه کرد: «در صورت عملیاتی شدن این طرح، تمام نیروها و تأسیسات سپاه به‌عنوان اهداف تروریستی قلمداد می‌شود و زمینه برای حمله آمریکا به نیروهای انسانی یا تأسیسات سپاه فراهم می‌شود».

این کارشناس حکومتی همچنین گفت: «بنا بر ادعای آمریکا سپاه سلطه کامل بر اقتصاد ایران دارد و اگر به‌عنوان یک گروه تروریستی معرفی شود امید آمریکا این است که طرف‌های تجاری ایران در خارج نسبت به همکاری با ما ابا داشته باشند؛ چرا که ممکن است در مظان اتهام و مجازات آمریکا قرار گیرند». (دنیای اقتصاد ۱۷فروردین ۹۸)

بسترهای جدید برای اعتراضات اجتماعی

علی خرم، سفیر سابق رژیم درچین و درمقر اروپایی ملل متحد نیز نسبت به پیامدهای اجتماعی لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران هشدار داده می‌گوید: «ایجاد چنین شرایطی، به‌معنی ایجاد بسترهایی جدید برای اعتراضات اجتماعی خواهد بود. اعتراضاتی که ممکن است ریشه در عواملی اقتصادی چون افزایش تورم یا بیکاری، کمبود کالاها و خدمات، بحرانهای زیست‌محیطی یا افزایش حساسیت به حکومت داشته باشند، اما در قالب اعتراضاتی با شعارها و مطالبات سیاسی ظهور کنند. چون حتی اگر مشکلات منجر به این اعتراضات کاملا معیشتی باشند، قابل تصور است که بسیاری از معترضان، حاکمان را مقصر اصلی مشکلات خود بدانند و اعتراضات آنها، متوجه حکومت شود».(روزنامه همدلی ۱۸فروردین ۹۸)

زمین‌گیر کردن اقتصاد و وحشت از خشم مردم

روزنامهٔ حکومتی همدلی نیز درباره پیامدهای تحریمی لیست‌گذاری سپاه پاسداران نوشته است:« بدون شک این تحریمها به‌دنبال زمین‌گیر کردن اقتصاد و سیاست‌های ایران در منطقه و جهان و به تعبیر سناتورهای آمریکایی« شات داون» کردن و خاموش کردن اقتصاد ایران است».(روزنامه همدلی ۱۸فروردین ۹۸)

سوزوگداز نسبت به هدف قرار گرفتن سپاه پاسداران، و هراس از خاموش شدن اقتصاد رژیم و... به‌خاطر لیست‌گذاری سپاه، در شرایطی است که در داخل نیز این نیروی ضدمردمی و سرکوبگر هدف خشم و اعتراضات مردمی قرار گرفته است.

در جریان سیل اخیر نیز سرکردگان آن به هر منطقه سیل‌زده‌ای در کشور رفتند با نفرت و خشم و مردم سیل‌زده روبه‌رو شدند.

بنابراین روشن است که نگرانی از «بسترهای جدید برای اعتراضات اجتماعی» و نگرانی از «خاموش شدن اقتصاد » و...هراس از این بابت است که این وضعیت منجر به اعتراضات بیشتر مردمی و در نهایت منجر به سرنگونی حاکمیت شود.

نقض سپاه پاسداران در حفظ نظام

واقعیت این است که سپاه پاسداران ضدمردمی اهرم اصلی سرکوب و صدور تروریسم است که اساس اقتصاد کلان کشور را در کنترل خود دارد و مسئولیت اصلی‌اش حفظ نظام ولایت فقیه است.

اهرم‌هایی که تاکنون با تکیه بر آنها حاکمیت ولایت فقیه توانسته است به حیات ننگین خود ادامه بدهد

این نقش را این نیروی ضدمردمی در وحشت از خیزش و خروش مردم سیل‌زده، در همان یکی دو روز اولی این فاجعه تلاش کرد بازی کند. سپاه فجر استان فارس بیانیه‌یی صادر کرد و برای مجاهدین خلق و مردم خط‌و نشان کشید.

در همان روزهای اولیه هم تلاش کردند که با رفتن به مناطق سیل‌زده نقش امنیتی و سرکوبگرانه خود را بازی کنند و به بعضی مناطق هم گله‌های پاسدار را فرستادند که البته جوابهای دندان شکنی هم از جانب مصیبت زدگان دریافت کردند

با توجه به اهمیت نقش سپاه در حفظ و حراست از رژیم ولایت فقیه، نامگذاری آ