مریم رجوی بر کارگران فولاد و مردم شجاع اهواز که با تظاهرات گسترده و با شعار کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد درود فرستاد

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درود مریم رجوی بر کارگران بپاخاسته فولاد اهواز

View image on Twitter

مریم رجوی@Maryam_Rajavi_P

درود بر کارگران فولاد و مردم شجاع اهواز که با تظاهرات گسترده و با شعار کارگر می‌میرد ذلت نمیپذیرد بر استمرار اعتصاب و اعتراض تا گرفتن حق مسلم کارگران تاکید کردند. عموم هموطنان بويژه جوانان را به حمايت از كارگران #نیشکر_هفت‌تپه و #فولاد_اهواز فراميخوانم #اعتصاب_سراسری#ایران