تجمع خانواده‌های کارگران و معلمان بازداشت شده مقابل زندان اوین

۱۳۹۸/۲/۱۴

تهران.تجمع خانواده های بازداشتی های روز کارگر و روز معلم در مقابل زندان اوین.۹۸۰۲۱۴

صبح امروز شنبه ۱۴اردیبهشت۹۸، تعدادی از خانواده‌های دستگیر ‌شدگان روز جهانی کارگر و روز معلم در مقابل زندان اوین تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار اطلاع از وضعیت عزیزان در بند خود شدند.

مأموران جنایتکار رژیم در زندان اوین پاسخی به آنها نداده و خانواده‌ها هم‌چنان در نگرانی به‌سر می‌برند.

روز چهارشنبه ۱۱اردیبهشت ۱۳۹۸، شمار زیادی از کارگران و زحمتکشان و غارتشدگان، در روز جهانی کارگر، در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و با شعارهایی مانند "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد"، "گرانی تورم بلای جان مردم"، " دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند"، " درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید" علیه سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی دست به اعتراض زدند.

نیروی سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه به تجمع‌کنندگان یورش برده و به ضرب ‌و شتم شدید آنها پرداختند و دهها تن از تظاهر کنندگان را دستگیر کردند. جمعیت با شعارهای "بی شرف بی‌شرف" و "نترسید نترسید ما همه با هم هستیم"، به رویارویی با مهاجمان پرداختند.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با درود به کارگران و زحمتکشان بپا خاسته، عموم مردم به‌ویژه جوانان را به حمایت از آنها فراخواند و خواستار محکومیت سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی از سوی مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و حقوق کارگران و اقدام فوری برای آزادی دستگیر ‌شدگان گردید.

مریم رجوی با تأکید بر این‌که احقاق حقوق پایمال شده کارگران، در گرو مبارزه علیه تمامیت رژیم ضد کارگری است، افزود: «به‌رغم فشارهای طاقت‌فرسا و سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی، کارگران و زحمتکشان ایران، هم‌چنانکه در یک‌سال گذشته در اعتراضها و قیامهایشان نشان دادند، از پا نمی‌نشینند و تسلیم نمی‌شوند، آنها از حمایت و هم‌صدایی زنان، جوانان، دانشجویان و همهٔ بخش‌های معترض جامعه برخوردارند.».

همچنین روز پنجشنبه ۱۲اردیبهشت ۱۳۹۸به‌ مناسبت روز معلم، گروه‌های زیادی از معلمان و فرهنگیان در دهها شهر در ۱۸استان کشور دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زدند. آنها شعار می‌دادند "درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید"، "معلمین زندانند، اختلاس گران آزادند"، "معلم زندانی آزاد باید گردد"، "معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد" و "کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد". حضور گسترده زنان در این تجمعات چشمگیر بود.

تظاهر کنندگان در پلاکاردهایی که در دست داشتند نوشته بودند «آموزش رایگان و کیفی و عادلانه حق تمامی کودکان ایران» و «حقوق معلمان یک‌سوم خط فقر است».

در تهران نیروهای سرکوبگر با یورش به معلمان و ضرب ‌و شتم آنها درصدد پراکنده کردن آنها بر آمدند که با مقاومت معلمان مواجه شدند. شماری از معلمان در این تظاهرات دستگیر شدند.

مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با درود به معلمان آزاده و بپا خاسته، عموم مردم به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان را به حمایت از معلمان و خواستهای به‌حق آنها فراخواند و از مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و اتحادیه‌های معلمان در سراسر جهان خواستار محکومیت رژیم فرهنگ ستیز آخوندی و اقدام فوری برای آزادی دستگیر ‌شدگان و معلمان زندانی شد.