نیکی هیلی:‌ ما به اعلام بدترین ناقضان حقوق بشر دنیا از جمله رژیم ایران ادامه خواهیم داد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد

1397/02/01

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد روز شنبه طی بیانیه درباره گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در سال 2017 گفت: این گزارش سالانه سوابق حقوق‌بشری ۱۹۹کشور و قلمروها را ارزیابی می‌کند. این فرصت را برای برجسته کردن ماهیت، وسعت و شدت نقض حقوق بشر و سو استفاده در سراسر جهان فراهم می‌کند و تجزیه و تحلیل می‌کند که آیا دولتها در حال تلاش برای حفاظت از حقوق بشر یا عدم رعایت تعهداتشان می‌باشند یا خیر.

وی افزود:‌ « حفاظت و ترویج حقوق بشر در قلب ارزش‌های آمریکا است. ما به فراخوان با صدای بلند و رسا در مورد بدترین ناقضان حقوق‌بشری از جمله رژیم ایران، ادامه خواهیم داد. انتشار این گزارش به دولتهای آزار دهنده هشدار می‌دهد که ایالات‌متحده آنها را زیرنظر دارد و به قربانیان نقض حقوق بشر یادآور می‌شود که ما در کنار آنها خواهیم ایستاد.