وزارت‌خارجه آمریکا: دولت ایران مملو از ریاکاران فاسد است از جمله خامنه ‌ای

توئیت وزارت خارجه آمریکا: ریاکاران فاسددر حکومت ایران از جمله خامنه ‌ای

وزارت‌خارجه آمریکا در پیامی توئیتری به‌ مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد به ثروت سران رژیم ایران و شخص خامنه‌ای و فساد در دستگاه حکومتی ایران اشاره کرد.

در توئیت وزارت‌خارجه آمریکا که یکشنبه ۱۸آذر منتشر شد، آمده است:

«امروز روز جهانی مبارزه با فساد است. با تأسف برای مردم ایران، حکومت آنها مملو از ریاکاران فاسد است. یکی از آنها خامنه‌ای است که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت دارد.»

وزارت خارجه آمریکا در پیام خود نوشت: خامنه‌ای املاک اقلیت‌های دینی را می‌بلعد و بعد پول نقد را به سپاه پاسداران منتقل می‌کند.»


توئیت وزارت خارجه آمریکا: ریاکاران فاسددر حکومت ایران از جمله خامنه ‌ای

وزارت‌خارجه آمریکا در پیامی توئیتری به‌ مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد به ثروت سران رژیم ایران و شخص خامنه‌ای و فساد در دستگاه حکومتی ایران اشاره کرد.

در توئیت وزارت‌خارجه آمریکا که یکشنبه ۱۸آذر منتشر شد، آمده است:

«امروز روز جهانی مبارزه با فساد است. با تأسف برای مردم ایران، حکومت آنها مملو از ریاکاران فاسد است. یکی از آنها خامنه‌ای است که یک صندوق سرمایه معاف از مالیات با میلیاردها دلار ثروت دارد.»

وزارت خارجه آمریکا در پیام خود نوشت: خامنه‌ای املاک اقلیت‌های دینی را می‌بلعد و بعد پول نقد را به سپاه پاسداران منتقل می‌کند.»

وزارت‌خارجه آمریکا در ادامه پیام خود به صادق محصولی اشاره کرده و نوشته است:

«در روز مبارزه با فساد، مردم ایران دلیل بسیاری برای دلسردی دارند. دولت ایران مملو از ریاکاران است. صادق محصولی را بشناسید. سردار میلیاردر[سپاه پاسداران]. بنوعی او راه‌کاری برای به‌دست آوردن قراردادهای سودآور و پول ساز ساختمانی و نفتی از تجارت‌های سپاه پاسداران داشته است. او در حال حاضر میلیاردها ثروت دارد.».

وزارت خارجه آمریکا همچنین از آخوند مکارم شیرازی بعنوان یکی از افراد فاسد و ریاکار دیگر با نام "سلطان شکر" نام برده است. و نوشت: او با پر کردن بازار با شکر وارداتی گران قیمت، ایرانی ها را از کار بیکار کرد و میلیون ها دلار سود کرد.


نودوپنج میلیارد دلار ثروت ستاد اجرایی خمینی تحت نظر خامنه‌ای

وزیر خارجه آمریکا در یک‌سال گذشته بارها به فساد گسترده سران رژیم آخوندی اشاره کرده است. بر اساس گزارش رویترز ستاد اجرایی موسوم به فرمان امام زیر نظر ولی‌فقیه ارتج