پرت و پلا گویی کیهان خامنه‌ای:‌ در فرانسه از مجاهدین خواسته شده تجربیات خود را برای سرکوب تظاهرات فرانسه منتقل کنند + فیلم

۱۳۹۷/۱۰/۴

پاسخ سخنگوی مجاهدین در اسلو به پرت و پلاگویی کیهان خامنه‌ای

کیهان آخوندی به‌دنبال اخراج سفیر و مهره‌های اطلاعاتی رژیم از آلبانی نوشت:

"امنیت فرانسه سه تن از اعضای مرکزیت مجاهدین را دعوت کرده تا تجربیات خود را از سرکوب شیعیان عراق به فرانسه منتقل کنند!

پلیس فرانسه قصد دارد از سلاح شیمیایی به‌عنوان آخرین و مؤثرترین راه‌حل برای مقابله با جنبش جلیقه زردها استفاده کند. آیا نباید دولت فرانسه به‌علت بهره‌گیری از تروریستها و به‌کارگیری سلاحهای شیمیایی در فهرست حامیان گروه‌های تروریست و جنایتکاران جنگی قرار گیرد؟"!

در اول دیماه، وزیر خارجه آخوندها در مصاحبه با روزنامه لوپوئن فرانسه مدعی شد رژیم ایران هم یک دموکراسی مانند فرانسه است اما مجاهدین در این دموکراسی بی‌نظیر آخوندی بیش از ۱۲هزار مهره و مزدور نظام را ترور کرده‌اند!

سخنگوی مجاهدین گفت:

"ما نفهمیدیم که به‌قول جواد ظریف شما مانند فرانسه دموکراسی شده اید یا به فرموده خامنه‌ای در کیهان ارتجاع، فرانسه مانند شما دیکتاتوری و جنایتکار جنگی شده است؟ البته این را فهمیدیم که نیازمند درسهای آتشین از جانب خلق و مجاهدین خلق هستید".