پنتاگون: اعزام بمب‌افکنهای بی-۵۲ آمریکا به منطقه خلیج‌فارس

۱۳۹۸/۲/۱۸

بمب افکن بی - ۵۲

پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، از اعزام بمب‌افکنهای استراتژیک بی-۵۲ (B-۵۲) به منطقه خبر داد. چارلز سامرز، کفیل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در بیانیه‌یی اعلام کرد، اعزام ناو گروه یواس‌اس آبراهام لینکلن و بمب‌افکن به منطقه گامی احتیاطی برای مقابله احتمالی با علائم تازه‌یی است که نشان می‌دهد رژیم ایران تدارکات برای عملیات تهاجمی علیه نیروها یا منافع آمریکا را تشدید کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد: ما به‌دنبال جنگ با رژیم ایران نیستیم، بلکه از نیروهای آمریکایی، متحدان‌مان و منافع‌مان در منطقه دفاع می‌کنیم.

چارلز سامرز گفت: نیروی هوایی آمریکا بمب‌افکنهای بی-۵۲ (B-۵۲) را در منطقه تحت پوشش ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) مستقر خواهد کرد.

در همین زمینه، بیل اوربن یک سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گفت: آمریکا اقدامات و فعالیت‌های رژیم ایران، (سپاه پاسداران) و نیروهای نیابتی آن را از نزدیک زیر نظر دارد.