کنارگذاشتن رژیم آخوندی از عضویت در کمیته سازمانهای غيردولتی سازمان ملل

1397/01/31

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل‌متحد به کنارگذاشتن رژیم آخوندی از عضویت در کمیته سازمانهای غيردولتی، رأی داد.

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌یی که درباره شکست دیگر حکومت آخوندی در رابطه با ممانعت از فعالیت سازمانهای غيردولتی، صادر کرد، نوشت:

پیش از این نیز اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی رأی دادند که رژیم ایران و ونزوئلا را از عضویت در کمیته سازمانهای غيردولتی کنار بگذارند.

نیکی هیلی تأکید کرد که این آرا، پیروزیهایی برای حقوق بشر هستند.