کن بلکول: آمریکا باید مشروعیت شورای ملی مقاومت ایران را به‌رسمیت بشناسد

۱۹ تیر ۹۸

کن بلکول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد طی مقاله‌یی که در تاون هال درج شده از جمله به تظاهرات واشنگتن اشاره کرد و نوشت:‌ «مذاکرات در درون ایالات متحده، درباره سیاست درست برای برخورد با رژیم ایران مدت ها بر سر دو نظرگاه، بین جنگ و تعامل متمرکز بوده است. مدافعان وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنند که به‌منظور اجتناب از درگیری نظامی ما باید چشم بر سرکوب و گرایش آن برای ایجاد فتنه و آشوب فرامرزی، از سوی ایران ببندیم. اما این یک روایت نادرست است که در خدمت منافع رژیم ایران است و در شبکه‌های تبلیغاتی آن ریشه دارد. مدافعان و طرفداران تهران در واشنگتن این روایت را به‌عنوان بخشی از یک تلاش برای منصرف کردن دولت فعلی برای پیروی از سیاست‌هایی که قبلاً انجام داده است تقویت و تکرار کرده‌اند».

کن بلکول با تأکید بر این‌که در طول ۴۰سال حکومت آخوندی تهدید هرگز جنگ با رژیم ایران نبوده نوشت: واقعیت این است که در ۴۰سال گذشته هرگز خطر جدی جنگ با رژیم ایران وجود نداشته است. متأسفانه، این واقعیت با تعهد گسترده به سیاست استمالت تقویت شده است.

ایرانیان حمایت خود از قیامی که در آغاز سال ۲۰۱۸ظاهر شد و طیف گسترده‌ای از تظاهرات ضددولتی که تا امروز هم‌چنان ادامه دارد، را اعلام کرده‌اند.

وی با اشاره به گردهمایی واشنگتن نوشت: «گردهمایی واشنگتن همچنین حمایت از برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی رهبر اپوزیسیون، برای آینده ایران را ابراز کرد که خواهان برقراری یک دولت دمکراتیک، سکولار و کشور غیرهسته‌یی به جای جمهوری اسلامی است.

دولت ترامپ باید این پیام را در گسترش استراتژی تعریف شده خود”ماکزیمم فشار” مورد توجه قرار دهد».

در مصاحبه با برنامه «فیس دنیشن» تلویزیون سی.بی.اس پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده با هزاران ایرانی که در بیرون کاخ سفید گردهم آمدند، با دهها هزار ایرانی که سال گذشته در جوامع ایران به خیابان‌ها ریخته‌اند، می‌ایستد.

این یک گام خوب در جهت بازگشت مردم ایران به محل مناسب خود در بحثهای سیاست ایران است.

اما آمریکا باید با تشخیص صریح مشروعیت اپوزیسیون مردمی آنها و فراهم کردن حمایت سیاسی برای حامل استاندارد آن شورای ملی مقاومت ایران فراتر رود.