گرما و شرایط بسیار سخت در بندهای داخل زندان مرکزی ارومیه، بدون هیچ وسیله خنک کننده

۳۱ خرداد ۹۸

بدلیل گرمای هوا و نبود امکانات سرمایشی و خنک کننده در زندان مرکزی ارومیه، زندانیان این زندان در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برند.

از زمانیکه مدیر کل زندان برای بازرسی به این زندان رفت، کلیه کولرهای گازی داخل زندان را جمع‌آوری کردند و در حال حاضر هیچ بندی از زندان مرکزی ارومیه کولر و یا خنک‌کننده‌یی ندارد. وضعیت گرما به‌شدت روی زندانیان فشار می‌آورد به‌طوری‌که زندانیان برای کاهش گرما با کارتن و روزنامه برای خود، سایه‌بان درست کرده‌اند. برخی از زندانیان از شدت گرما به‌حال اغما می‌روند و بهداری زندان نیز تعطیل و بسته است و زندانیانی که گرمازده می‌شوند از کمترین امکان رسیدگی نیز محروم هستند. شماری از زندانیان نیز بدنهایشان به‌دلیل گرما تاول زده و بیمار شده‌اند.

چنین شرایط بیرحمانه‌ای که توسط عوامل و کارگزاران رژیم در زندان علیه زندانیان اعمال می‌شود، موجب بروز اعتراضاتی از جانب زندانیان گردیده است.

در همین حال، دژخیمی که به‌عنوان رئیس این زندان است، کولر ۱۴میلیون تومانی برای اتاق خودش خریداری کرده است.