گسیل مأموران ضدشورش برای دستگیریهای گسترده در بانه

بانه.گسیل ماموران ضدشورش برای دستگیری_های گسترده

1397/02/11

بر اساس خبرهای دریافتی، رژیم آخوند برای جلوگیری از گسترش اعتصاب بانه به سایر شهرها عصر روز سه‌شنبه گله‌های مأموران ضدشورش خود را به این شهر اعزام کرد.

بنا‌ به‌این گزارش این مزدوران هم‌اکنون در چهارراه سازمان آب مستقر شده‌اند و قصد دارند که در عملیاتی مشترک به‌همراه مأموران بدنام اطلاعات آخوندی کلیه سازماندهندگان اعتصاب این شهر را دستگیر کنند.

خاطرنشان می‌شود روز سه‌شنبه اعتصاب بانه وارد هفدهمین روز خود شد. این اعتصاب از روز ۲۶فروردین در اعتراض به بستن مرز از سوی رژیم آخوندی و افزایش تعرفه گمرکی، آغاز شده است.

روز سه‌شنبه همچنین دانشجویان دانشگاه پیام نور بانه؛ با تجمع در مقابل این دانشگاه و پهن کردن سفره خالی؛ از خواسته‌های بازاریان و کسبه بانه حمایت کردند.