یورش شبانه به منازل کارگران فولاد اهواز برای دومین شب متوالی و دستگیری شمار بیشتری از آنان


۱۳۹۷/۰۹/۲۷

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

تظاهرات در برابر مجلس رژیم و حمایت از کارگران، فراخوان به آزادی دستگیر شدگان

نیمه شب گذشته (دوشنبه ۲۶‌آذر)، نیروهای سرکوبگر فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای دومین شب متوالی به منازل کارگران گروه ملی فولاد اهواز یورش بردند و شمار بیشتری از کارگران را دستگیر کردند. دهها کارگری که یکشنبه شب و روز دوشنبه دستگیر شدند نیز هم‌چنان در زندان به‌سر می‌برند. بسیاری از کارگران برای جلوگیری از دستگیر شدن شبها را در خارج از خانه‌های خود به‌سر می‌برند.

به‌رغم این اقدامهای سرکوبگرانه، کارگران امروز سی ونهمین روز اعتصاب و اعتراضات خود را شروع کرده و اعلام نمودند تا آزادی همه کارگران بازداشتی به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

در همین حال از صبح امروز (سه‌شنبه ۲۷آذر) صدها تن از بازنشستگان در مقابل مجلس رژیم دست به تجمع زده و از کارگران فولاد اهواز حمایت می‌کنند. آنها شعار می‌دهند: از اهواز تا تهران زحمتکشان در زندان؛ کارگران فولاد آزاد باید گردند؛ کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ معلم زندانی آزاد باید گردد؛ دولت جنایت می‌کند مجلس حمایت می‌کند؛ بیمه رایگان حق مسلم ماست؛ دشمن ما همین جاست دروغ میگن (می‌گویند) آمریکاست.

دستگیریهای وحشیانه و جمعی کارگران توسط رژیم آخوندی از استیصال آخوندهای فاسد و جنایتکار در برابر اعتصابها و اعتراضهای کارگران خبر می‌دهد. مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه کارگران و جوانان و دانشجویان را به حمایت از کارگران اعتصابی و اعتراض به این دستگیریها فرا‌ می‌خواند و خواستار اقدام فوری مجامع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر و حقوق کارگران و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در کشورهای مختلف برای آزادی فوری دستگیر شدگان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

آذر۱۳۹۷(۱۸دسامبر۲۰۱۸